scroll omlaag

en

groener

leefbaarder maken.

 

Europese steden

Europese groene steden

Iedereen weet dat verstedelijking en duurzaamheid sinds een jaar of tien (of misschien zelfs langer) hot topics zijn. Mensen verhuizen van het platteland naar de stad en dat leidt vaak tot huisvestingsproblemen en in het algemeen een lagere levenskwaliteit op deze plekken. Deze ‘leefbaarheid’ wordt (deels) bepaald door hoe ‘groen’ een buurt is en of er grote parken of een bos in de buurt liggen.

 


Om te zien wat steden precies doen (en hoe ze dat doen), namen we contact op met de stichting achter het platform en een aantal Europese vertegenwoordigers die met veel trots over het platform en hun initiatieven en toekomst praten.

 

Steden in Europa houden zich steeds meer bezig met vergroenen door letterlijk meer planten en bomen aan te planten. En daar is een eenvoudige verklaring voor. De hoeveelheid groen in een stad wordt belangrijker naarmate het aantal inwoners toeneemt. Openbaar groen heeft een positieve impact op de biodiversiteit en leefbaarheid in deze steden. Daarom is het platform Green Cities (voor een duurzaam Europa) opgericht om meer groen in de openbare ruimte te stimuleren.

 

Budapest

Warsaw

Aarhus

Grenoble

Leeuwarden

iVerde 'Green Cities/ENA' 

“Dit initiatief wordt ondersteund door de Europese Unie en richt zich op een verschillende thema's: gezondheid, het klimaat, de economie, biodiversiteit en sociale cohesie.”


iVerde 'Green Cities/ENA' 

Leeuwarden

Grenoble

Budapest

Warsaw

Aarhus

De campagne Green Cities loopt in dertien steden in heel Europa. Het belangrijkste doel is om te blijven zoeken naar nieuwe oplossingen om vergroening van de openbare ruimte in steden te bevorderen door innovatieve ideeën aan te dragen met informatie die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en technische expertise. Het is algemeen bekend dat bomen en planten om ons heen ons gelukkiger en gezonder maken, maar het vergroenen van steden heeft ook een positief effect op de biodiversiteit en de waarde van onroerend goed in de omgeving. 


Het initiatief wordt gesteund door de Europese Unie en richt zich op meerdere thema’s: gezondheid, klimaat, de economie, biodiversiteit en sociale cohesie. In Nederland kwam Green Cities voor het eerst ter sprake in 2002, tijdens de Floriade Expo. Dat was het moment waarop de filosofie werd geïntroduceerd en mensen voor het eerst specifiek bewust werden gemaakt van de toegevoegde waarde van het vergroenen van de wereld om ons heen. Nu, twintig jaar later, gaat het niet alleen meer om het uiterlijke aspect, maar vooral ook om de invloed op bijvoorbeeld onze productiviteit en geestelijke gezondheid. Dit is een van de redenen dat Brussel (EU) de campagne Green Cities financieel steunt, zodat die kennis kan worden gedeeld.

Iedereen weet dat verstedelijking en duurzaamheid sinds een jaar of tien (of misschien zelfs langer) hot topics zijn. Mensen verhuizen van het platteland naar de stad en dat leidt vaak tot huisvestingsproblemen en in het algemeen een lagere levenskwaliteit op deze plekken. Deze ‘leefbaarheid’ wordt (deels) bepaald door hoe ‘groen’ een buurt is en of er grote parken of een bos in de buurt liggen.

 


Europese groene steden

Om te zien wat steden precies doen (en hoe ze dat doen), namen we contact op met de stichting achter het platform en een aantal Europese vertegenwoordigers die met veel trots over het platform en hun initiatieven en toekomst praten.

 

Steden in Europa houden zich steeds meer bezig met vergroenen door letterlijk meer planten en bomen aan te planten. En daar is een eenvoudige verklaring voor. De hoeveelheid groen in een stad wordt belangrijker naarmate het aantal inwoners toeneemt. Openbaar groen heeft een positieve impact op de biodiversiteit en leefbaarheid in deze steden. Daarom is het platform Green Cities (voor een duurzaam Europa) opgericht om meer groen in de openbare ruimte te stimuleren.

 

iVerde 'Green Cities/ENA' 

Europese steden

en

groener

leefbaarder maken.