scroll omlaag

Budapest

Boedapest heeft grootse ambities om een groene stad te worden: de stad wil de hoeveelheid groen vergroten van 6 m² per hoofd van de bevolking in 2019 naar 7 m² per hoofd in 2030. Dat betekent een uitbreiding van de hoeveelheid openbaar groen met 226 ha (van 999 ha in 2019 naar 1225 ha in 2030). Volgens de stad Boedapest zijn de groene ruimte en de groene infrastructuur in de stad essentieel voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners.

Iedereen die al eens in Boedapest is geweest, kent de prachtige groene eilanden (‘Szigets’) in de machtige Donau. 

“Dit initiatief wordt ondersteund door de Europese Unie en richt zich op verschillende thema's.


Hoogwaardig onderhoud van de bestaande groene infrastructuur;

Aanpassen van het beheer van de groene ruimte aan de effecten van klimaatverandering, zoals extreme droogte en intense regenval;

Bevorderen van de biodiversiteit in de groene ruimte in de stad door middel van nieuwe, natuurgebaseerde beheersbenaderingen;

De inwoners van Boedapest betrekken bij zowel geplande ontwikkelingen als het dagelijks beheer van de groene ruimte;

Het beheer van de groene ruimte efficiënter maken door de inzet van nieuwe IT-technologieën.

Het beheer en de ontwikkeling van de groene infrastructuur in Boedapest zijn verdeeld over meerdere partijen, waaronder de gemeenteraad van Boedapest, districtsbesturen en de Hongaarse overheid. De doelen zijn:

doelen

BudapestBrand/Bartha Dorka

BudapestBrand/Bartha Dorka

Boedapest streeft naar een betere samenwerking tussen de betrokken organisaties en wil nauw samenwerken met inwoners en bedrijven om een nieuw niveau van samenwerking, delegatie van bevoegdheden en controle van burgers te bereiken. De stad introduceert bijvoorbeeld een nieuw protocol voor openbare raadpleging bij projecten voor de ontwikkeling van groene infrastructuur waar meer dan 100 miljoen HUF mee gemoeid is. Sándor Bardóczi, hoofdlandschapsarchitect van Boedapest: “Het milieubewustzijn van de inwoners is essentieel om Boedapest groener en leefbaarder te maken.”

Groene steden

Budapest

Boedapest streeft naar een betere samenwerking tussen de betrokken organisaties en wil nauw samenwerken met inwoners en bedrijven om een nieuw niveau van samenwerking, delegatie van bevoegdheden en controle van burgers te bereiken. De stad introduceert bijvoorbeeld een nieuw protocol voor openbare raadpleging bij projecten voor de ontwikkeling van groene infrastructuur waar meer dan 100 miljoen HUF mee gemoeid is. Sándor Bardóczi, hoofdlandschapsarchitect van Boedapest: “Het milieubewustzijn van de inwoners is essentieel om Boedapest groener en leefbaarder te maken.”


Hoogwaardig onderhoud van de bestaande groene infrastructuur;

Aanpassen van het beheer van de groene ruimte aan de effecten van klimaatverandering, zoals extreme droogte en intense regenval;

Bevorderen van de biodiversiteit in de groene ruimte in de stad door middel van nieuwe, natuurgebaseerde beheersbenaderingen;

De inwoners van Boedapest betrekken bij zowel geplande ontwikkelingen als het dagelijks beheer van de groene ruimte;

Het beheer van de groene ruimte efficiënter maken door de inzet van nieuwe IT-technologieën.

Het beheer en de ontwikkeling van de groene infrastructuur in Boedapest zijn verdeeld over meerdere partijen, waaronder de gemeenteraad van Boedapest, districtsbesturen en de Hongaarse overheid. De doelen zijn:

doelen

BudapestBrand/Bartha Dorka

Boedapest heeft grootse ambities om een groene stad te worden: de stad wil de hoeveelheid groen vergroten van 6 m² per hoofd van de bevolking in 2019 naar 7 m² per hoofd in 2030. Dat betekent een uitbreiding van de hoeveelheid openbaar groen met 226 ha (van 999 ha in 2019 naar 1225 ha in 2030). Volgens de stad Boedapest zijn de groene ruimte en de groene infrastructuur in de stad essentieel voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners.

Iedereen die al eens in Boedapest is geweest, kent de prachtige groene eilanden (‘Szigets’) in de machtige Donau. 

Budapest

Groene steden