אמצעים מוכחים לעתיד

  שניתן לנקוט כבר היום

למה לחכות כשאפשר להתחיל בשינוי כבר היום? מהדורת Green Times מציגה 4 טיפים פשוטים שהגו מומחים מכל רחבי אירופה, ושניתן לבצע אותם עוד היום. עוזרים לך להתאים את הגידולים שלך לסביבה ולהבטיח את התאמת השיטות שלך לעתיד. מזון למחשבה!

ד"ר Gianluigi Nario, איטליה – מומחה בשימוש בחנקן ובדשן (איטליה)

 Heinrich Beltz מרכז מחקר ב-Bad Zwischenahn (גרמניה)

בשנים האחרונות, חווינו מזג אוויר קיצוני - קיץ יבש יותר מחד, וגשמים קשים מאידך. לכן, מתחדדת חשיבות הטיפול הנאות בנושא השימוש במים. האיכות, החלוקה והניקוז של מים חיוניים לענף הגינון העתידי.

מה בכוחך לעשות? לטפל בצורה נאותה בשימוש במים. לאגור מים ולוודא שישנן בארות מים יעילות. במקרים מסוימים, הדבר אומר שעליך לנקוט שינויים לגבי הבארות המשמשות אותך, אם הן אינן טובות (למשל, מכילות יותר מדי כלוריד). לעתים ניתן לשפר את הניקוז של מצעי הגידול על-ידי שימוש (חלקי לפחות) בסיבי עץ או קוקוס. דבר נוסף שעשוי לסייע בניהול השימוש במים הוא השקעה בשדות המיכלים עם משטח לבה או עם שדות מיכלים בעלי שכבת ניקוז בארות שטוחה במיוחד.

טיפול תקין במים

2

כל מי שמשתייך לתחום של גינון וגידולים שומע לאחרונה על מזל"טים וחישת נתונים. עם זאת, אין כיום מספיק דרכים עתידיות לשיפור תהליכי הגידול. הכי חשוב לדעת מה אתה עושה.

כמו שאומרים: "תמדוד, אז תדע". אז תתחיל למדוד! ישנם שני גורמים קריטיים לגידול צמחים בהצלחה: השקיה והזנה, ואין צורך בכלים יקרים כדי למדוד את הרמות שלהם. האם ידוע לך כמה מים צריך לכל מ"מ/מ' מרובע ומתי צריך להשקות? האם יש לך אפשרות לנבא מתי ירדו כמויות גדולות של גשם? האם אתה אוסף דגימות של אדמת עציצים כדי לוודא שההזנה אופטימלית?

 איסוף תדיר של נתונים אלה יאפשר לך להבין דפוסים ויספק לך תובנות רבות-ערך, על-מנת שתוכל לנקוט את הפעולות הנחוצות בהיבטים של השקיה והזנה עוד לפני שצצות בעיות. ראשית, עליך להתחיל באיסוף הנתונים. למה לחכות?

חשוב לדעת מה אתה עושה: איסוף נתונים

3

Johan van den Broek, דלפי – מומחיות עולמית בתחו. המזון והפרחים (הולנד)

גידול נטול כבול הוא *ה*דבר כיום, בעיקר עקב לחצים פוליטיים וחברתיים. אפשר להתחיל בקטן, מגידול מופחת כבול בטווח הקצר. מרכיבים חלופיים כמו כבול-קוקוס, קליפות עץ או סיבי עץ כבר נמצאים בשימוש במדיית גידול. כמְגדל, תפקידך ללמוד להשתמש בחלופות הללו ולהתאים את רמות הדשן וההשקיה של הצמחים שלך.

 ממש אין צורך להמציא מחדש את הגלגל, ואין צורך לחפש רחוק: היצרנית הגדולה ביותר בעולם של מיכלי שתילה, חברת Monrovia (ארה"ב), השתמשה במשך שנים בקליפות עץ ובסיבי עץ עקב המחסור המקומי בכבול והמחירים הגבוהים של ייבוא כבול מקנדה ומאירופה. החברה התאמנה ולמדה כיצד להשתמש במדיית גידול זו, ולשמור את השימוש בכבול רק ליבולים מיוחדים כמו רודודנדרון או למטרת רבייה וגטטיבית. אם אנשי החברה הצליחו, גם אתה יכול!

הכנה לחלופות פחותות-כבול

4

Heinrich Lösing, Versuchs- und Beratungsring Baumschule (DE) גרמניה

כפי שידוע למרבית המְגדלים, עלינו לפעול יחד לצמצום רמות החנקן במי השקיה. נושא החנקן חשוב במיוחד בתחום של עציצים ומשתלות חממה. מחקרים מוכיחים שאין מדובר בחנקן עצמו, אלא בתהליך החמצון שלו אשר יכול לגרום להפיכתו למסרטן במידה שיש אגירה וקליטה שלו בגוף האדם. לכן חשוב לנטר את ריכוזי החנקן במים.

ניתן לעשות זאת באמצעות התמקדות בגורמי הגידול השונים: הפחתת האספקה של דשנים או שימוש בשיטה מודרנית יותר של שחרור איטי או מבוקר של דשנים אשר משחרר חנקן וחומרי מזון אחרים בהדרגה. שיטות אלה מאפשרות לצמח לקלוט את רמות החנקן הדרושות ולמנוע סינון וכמויות מוגזמות.

שליטה ברמות החנקה (ניטריט) עם דשנים הפועלים בשחרור מבוקר

1

גלילה מטה

 אמצעים מוכחים לעתיד

  שניתן לנקוט כבר היום

למה לחכות כשאפשר להתחיל בשינוי כבר היום? מהדורת Green Times מציגה 4 טיפים פשוטים שהגו מומחים מכל רחבי אירופה, ושניתן לבצע אותם עוד היום. עוזרים לך להתאים את הגידולים שלך לסביבה ולהבטיח את התאמת השיטות שלך לעתיד. מזון למחשבה!

כפי שידוע למרבית המְגדלים, עלינו לפעול יחד לצמצום רמות החנקן במי השקיה. נושא החנקן חשוב במיוחד בתחום של עציצים ומשתלות חממה. מחקרים מוכיחים שאין מדובר בחנקן עצמו, אלא בתהליך החמצון שלו אשר יכול לגרום להפיכתו למסרטן במידה שיש אגירה וקליטה שלו בגוף האדם. לכן חשוב לנטר את ריכוזי החנקן במים.

ניתן לעשות זאת באמצעות התמקדות בגורמי הגידול השונים: הפחתת האספקה של דשנים או שימוש בשיטה מודרנית יותר של שחרור איטי או מבוקר של דשנים אשר משחרר חנקן וחומרי מזון אחרים בהדרגה. שיטות אלה מאפשרות לצמח לקלוט את רמות החנקן הדרושות ולמנוע סינון וכמויות מוגזמות.

שליטה ברמות החנקה (ניטריט) עם דשנים הפועלים בשחרור מבוקר

1

ד"ר Gianluigi Nario, איטליה – מומחה בשימוש בחנקן ובדשן (איטליה)

 Heinrich Beltz מרכז מחקר ב-Bad Zwischenahn (גרמניה)

בשנים האחרונות, חווינו מזג אוויר קיצוני - קיץ יבש יותר מחד, וגשמים קשים מאידך. לכן, מתחדדת חשיבות הטיפול הנאות בנושא השימוש במים. האיכות, החלוקה והניקוז של מים חיוניים לענף הגינון העתידי.

מה בכוחך לעשות? לטפל בצורה נאותה בשימוש במים. לאגור מים ולוודא שישנן בארות מים יעילות. במקרים מסוימים, הדבר אומר שעליך לנקוט שינויים לגבי הבארות המשמשות אותך, אם הן אינן טובות (למשל, מכילות יותר מדי כלוריד). לעתים ניתן לשפר את הניקוז של מצעי הגידול על-ידי שימוש (חלקי לפחות) בסיבי עץ או קוקוס. דבר נוסף שעשוי לסייע בניהול השימוש במים הוא השקעה בשדות המיכלים עם משטח לבה או עם שדות מיכלים בעלי שכבת ניקוז בארות שטוחה במיוחד.

טיפול תקין במים

2

כל מי שמשתייך לתחום של גינון וגידולים שומע לאחרונה על מזל"טים וחישת נתונים. עם זאת, אין כיום מספיק דרכים עתידיות לשיפור תהליכי הגידול. הכי חשוב לדעת מה אתה עושה.

כמו שאומרים: "תמדוד, אז תדע". אז תתחיל למדוד! ישנם שני גורמים קריטיים לגידול צמחים בהצלחה: השקיה והזנה, ואין צורך בכלים יקרים כדי למדוד את הרמות שלהם. האם ידוע לך כמה מים צריך לכל מ"מ/מ' מרובע ומתי צריך להשקות? האם יש לך אפשרות לנבא מתי ירדו כמויות גדולות של גשם? האם אתה אוסף דגימות של אדמת עציצים כדי לוודא שההזנה אופטימלית?

 איסוף תדיר של נתונים אלה יאפשר לך להבין דפוסים ויספק לך תובנות רבות-ערך, על-מנת שתוכל לנקוט את הפעולות הנחוצות בהיבטים של השקיה והזנה עוד לפני שצצות בעיות. ראשית, עליך להתחיל באיסוף הנתונים. למה לחכות?

חשוב לדעת מה אתה עושה: איסוף נתונים

3

Johan van den Broek, דלפי – מומחיות עולמית בתחו. המזון והפרחים (הולנד)

גידול נטול כבול הוא *ה*דבר כיום, בעיקר עקב לחצים פוליטיים וחברתיים. אפשר להתחיל בקטן, מגידול מופחת כבול בטווח הקצר. מרכיבים חלופיים כמו כבול-קוקוס, קליפות עץ או סיבי עץ כבר נמצאים בשימוש במדיית גידול. כמְגדל, תפקידך ללמוד להשתמש בחלופות הללו ולהתאים את רמות הדשן וההשקיה של הצמחים שלך.

 ממש אין צורך להמציא מחדש את הגלגל, ואין צורך לחפש רחוק: היצרנית הגדולה ביותר בעולם של מיכלי שתילה, חברת Monrovia (ארה"ב), השתמשה במשך שנים בקליפות עץ ובסיבי עץ עקב המחסור המקומי בכבול והמחירים הגבוהים של ייבוא כבול מקנדה ומאירופה. החברה התאמנה ולמדה כיצד להשתמש במדיית גידול זו, ולשמור את השימוש בכבול רק ליבולים מיוחדים כמו רודודנדרון או למטרת רבייה וגטטיבית. אם אנשי החברה הצליחו, גם אתה יכול!

הכנה לחלופות פחותות-כבול

4

Heinrich Lösing, Versuchs- und Beratungsring Baumschule (DE) גרמניה

גלילה מטה